முகப்பு

55 நேர்காணல்கள்!

 

 

இணைய உரைகள் 

5000 ம் ஆண்டு பழமையான தமிழர்  மருதநில  நெல் நாகரீகம் .

உலக கடல் வாணிபத்தில் பாண்டியர்கள்.

தமிழக கல்வெட்டுகளும் ,மூவேந்தர் மரபும் .

Comments are closed.