மருத நிலத்தின் மகிமை..!


பேரூர் பட்டிஸ்வரர் கோயில் தேவேந்திரர்களின் “ நாற்று நடவு திருவிழாவில் “ பேராசிரியர் திரு.குருசாமி சித்தர் அவர்கள் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவு…!

 


 

 

தேவேந்திர குல வரலாறு

55 நேர்காணல்கள்!

  இணைய உரைகள்  5000 ம் ஆண்டு பழமையான தமிழர்  மருதநில  நெல் நாகரீகம் . உலக கடல் வாணிபத்தில் பாண்டியர்கள். தமிழக கல்வெட்டுகளும் ,மூவேந்தர் மரபும் .